Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

Utworzono: poniedziałek, 16, marzec 2015 17:56
Poprawiono: piątek, 22, listopad 2019 12:35
Opublikowano: poniedziałek, 16, marzec 2015 17:56
Odsłony: 1126

 
Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku - PDF
 

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Izabela Mokrzecka – Prezes Zarządu
2. Agnieszka Antczak – Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka Oniskiewicz – Wiceprezes Zarządu
4. Urszula Skiepko – Skarbnik
5. Anna Grelecka – Sekretarz
6. Agnieszka Sawoniuk - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

1. Małgorzata Jabłońska - Przewodnicząca KR
2. Elżbieta Sorkowska - Członek KR
3. Katarzyna Breczko - Członek KR

 

Cele Stowarzyszenia:

1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

2. Promocja osiągnięć Szkoły i jej zasłużonych wychowanków

3. Wspomaganie Szkoły w stałym poprawianiu warunków lokalowych, pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;

4. Wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością

5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

6. Upowszechnianie dóbr kultury i tradycji

7. Ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

8. Organizacja wypoczynku uczniów

9. Upowszechnianie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

10. Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów wybitnie uzdolnionych

 

W ramach Stowarzyszenia realizujemy:

 

Nr rachunku bankowego w  BNP Paribas Fortis :

06 2030 0045 1110 0000 0338 7140 

KRS: 0000378434