01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Program Erasmus Plus w Szkole Podstawowej Nr 5

Erasmus Easy Resize.com 2

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu Erasmus Plus "Szlakiem architektury regionu, w którym mieszkam". Naszymi partnerami są trzy szkoły z Chorwacji, Turcji i Węgier. Tematem projektu jest poszukiwanie tożsamości i korzeni przez uczniów szkoły podstawowej. Głównym celem działań jest podniesienie motywacji do poznawania kultury i tradycji regionu, w którym żyją uczniowie. Projekt obejmuje: poznanie dziedzictwa kulturowego Podlasia oraz regionów szkół partnerskich, obudzenie ekspresji twórczej wśród uczniów, kształtowanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej, nabycie i udoskonalenie umiejętności z zakresu fotografii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, doskonalenie umiejętności językowych. W ramach projektu planowane są spotkania online lub ewentualne wyjazdy do szkół partnerskich.

Koordynatorem projektu jest Emilia Radziwońska,

a zastępcą koordynatora Monika Serokin