obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Tu znajdziesz ważne dokumenty dotyczące naszej szkoły. 

Statut szkoły - pobierz 

Wewnątrzszkolny System Oceniania - pobierz

System Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej - pobierz

Aneks do WSO klasy pierwszej edukacji wczesnoszkolnej - pobierz

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na wycieczkach szkolnych - pobierz

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole - pobierz

Program adaptacyjny uczniów klas pierwszych - pobierz

Program adaptacyjny dla uczniów klas czwartych- pobierz

Program Profilaktyczno - wychowawczy - pobierz

Ewaluacja Programu Wych. 2015/2016 - pobierz

Zasady udzielania uczniom stypendiów - zobacz

Szkolny Kodeks Zasad Przeciwko Przemocy - pobierz

Prawa ucznia Szkoły Podstawowej Nr 5 - pobierz

Regulamin Klas Sportowych - pobierz

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych w trzyletnim cyklu użytkowania - pobierz

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego- pobierz

Gra w kolory - kryteria oceniania - pobierz