obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Co to jest Szkolne Koło Caritas?

carits

 

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. SKC mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich. Spełniają one ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Ich fundament działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej.
W Archidiecezji Białostockiej członkiem SKC może być bez względu na wyznanie każdy uczeń, który wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa. Członkowie SKC mają obowiązek: żyć i pracować zgodnie z zasadami miłości bliźniego; dążyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego; dbać o dobre imię szkoły i SKC; troszczyć się o rozwój SKC; wykonywać prace podejmowane przez SKC; uczestniczyć w zebraniach SKC. Obowiązkiem członka SKC jest również realizacja misji SKC, czyli budowanie cywilizacji miłości. Wartościami, dzięki którym misja może być realizowana, są: bezinteresowność; poszanowanie godności każdego człowieka; duch solidarności z bliźnimi.

Regulamin Szkolnego Koła Caritas Archidiecezji Białostockiej.pdf

Rada Szkolnego Koła „Caritas”

Rada Szkolnego Koła „Caritas”

23191922 1429787440472523 16324851 o 1

1. Przewodnicząca - Gabriela Mogilewska

2. Zastępczyni przewodniczącej - Zuzanna Paszek

3. Skarbnicy – Justyna Skutnik , Julia Roszczenko

4. Sekretarze – Zuzanna Sznajder , Emilia Kozioł , Zofia Kamińska , Patrycja Łoskot 

Akcja "Honorowy Dawca Dobroci"

23798040 1445930652191535 1017831839 o 1 23798184 1445930568858210 1079656926 o 1

23846646 1445930665524867 347776451 o 1

Podziękowanie

kwiat2
Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 5 w Białymstoku podarowało nam kwiatki :) Wszystkie trafią do Ośrodka Metanoia w Czarnej Białostockiej.

Wolontariuszom serdecznie dziękujemy  

  

"Dzień Papieski"

22790248 1421221241329143 1787072234 o 1 

W dniu 16.10.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bialymstoku odbył się Dzień Papieski. Z tej okazji wolontariusze Szkolenego Koła Caritas zorganizowali akcję "Kremówka Papieska". Dochód w wysokości 218,17 zł zostanie przekazany Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie "DROGA" w Białymstoku.

 

 

 

Zbiórka żywności „Podziel się dobrym posiłkiem”

W dniu 30.09.2017 odbyła się zbiórka żywności „Podziel się dobrym posiłkiem” zorganizowana przez „Bank Żywności”. Akcja miała ma celu zebranie produktów, które posłużą do przygotowania posiłków dla potrzebujących dzieci. 13 wolontariuszy Szkolnego Koła „Caritas” z naszej szkoły pomagało w akcji, zbierając żywność w sklepie PSS „Bojary” w Białymstoku. 

„Rozniecić Iskrę Miłosierdzia Bożego”

23158188 1429785897139344 1682252799 o 1W dniu 28.09.2017 jak co roku w Białymstoku odbyła się akcja „Rozniecić Iskrę Miłosierdzia Bożego”. W rocznicę beatyfikacji błogosławionego księdza Michała Sopoćki przed jego domem przy ulicy Złotej 9, w grupie kilkudziesięciu osób została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Do wspólnej modlitwy włączyło się 19 wolontariuszy z Szkolnego Koła „Caritas”.