obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

XV Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich

 

Błogosławieństwa na zorganizowanie konkursu udzielił Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

 

 

Regulamin i karta 
Logo3mzgłoszenia uczestnika 2019
 -pobierz

I. Cele konkursu

  • Poznawanie Boga poprzez  piękno poetyckiego słowa.
  • Popularyzacja twórczości religijnej w językach słowiańskich.
  • Rozwijanie zainteresowań żywym słowem artystycznym.

II. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w województwie podlaskim. Odbywa się on w następujących grupach wiekowych:

  • uczniowie klas 0-III
  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie  gimnazjów i szkół średnich

III. Warunki uczestnictwa

  • Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia recytacji jednego wybranego wiersza w wybranych języku słowiańskim (polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim).
  • Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele poszczególnych szkół w terminie do 4 maja 2019 r.
  • Oceny uczestników dokonuje komisja powołana przez organizatorów podczas eliminacji w dn. 11 maja 2019 r. o godz. 11.00.
  • Zgłoszenia prosimy dostarczać pisemnie  na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

ul. Kamienna 15

15-021 Białystok

tel. 85 74 15 981, 791 961 004

 lub 

Centrum Kultury Prawosławne

Wydział Katechetyczny - teczka "Konkurs Recytatorski"

ul. Św. Mikołaja 5

w Bialymstoku

 

WSPOMNIENIA

Wspomnienia z XI Edycji Konkursu 2015

Była to szczególna uroczystość. W konkursie wzięło udział około 100 uczestników. Konkurs odbył się pod patronatem Arcybiskupa Jakuba i Marszałka Województwa Podlaskiego. Tegoroczna edycja uświetniła piękny jubileusz 90-lecia urodzin Wiktora Szweda. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku podziękowali poecie za to, że dzięki jego utworom mogą jeszcze bardziej cenić naszą małą ojczyznę, naszą cerkiew i prawosławne tradycje. Wielką niespodziankę sprawiła też recytacja utworów W. Szweda przez znane autorytety z dziedziny białorutynistyki: panią Alinę Wawrzyniuk, Ninę Abramiuk , Halinę Borowik, Helenę Dobosz, Jolantę Łukaszewicz. Uczestnicy konkursu byli oceniani przez dwie komisje. Poziom tegorocznej edycji był bardzo wysoki.Już po raz 11 uczniowie z Białegostoku i okolic spotkali się w centrum Kultury prawosławnej, by chwalić Boga słowami wierszy, by modlić się przez poezję. 

 

 


 

Oto parę wspomnień z X Edycji konkursu 2014