obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

XIII Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich

 

Błogosławieństwa na zorganizowanie konkursu udzielił Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

 

 

Regulamin i karta 
Logo3mzgłoszenia uczestnika 2017
 - pobierz

I. Cele konkursu

  • Poznawanie Boga poprzez  piękno poetyckiego słowa.
  • Popularyzacja twórczości religijnej w językach słowiańskich.
  • Rozwijanie zainteresowań żywym słowem artystycznym.

II. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w województwie podlaskim. Odbywa się on w następujących grupach wiekowych:

  • uczniowie klas 0-III
  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie  gimnazjów i szkół średnich

III. Warunki uczestnictwa

  • Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia recytacji jednego wybranego wiersza w wybranych języku słowiańskim (polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim).
  • Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele poszczególnych szkół.
  • Oceny uczestników dokonuje komisja powołana przez organizatorów.
  • Zgłoszenia prosimy dostarczać pisemnie  na adres:

Zespół Szkół Nr 5

ul. Kamienna 15

15-021 Białystok

tel. 85 74 15 981, 791 961 004

 

 

WSPOMNIENIA

Wspomnienia z XI Edycji Konkursu 2015

Była to szczególna uroczystość. W konkursie wzięło udział około 100 uczestników. Konkurs odbył się pod patronatem Arcybiskupa Jakuba i Marszałka Województwa Podlaskiego. Tegoroczna edycja uświetniła piękny jubileusz 90-lecia urodzin Wiktora Szweda. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku podziękowali poecie za to, że dzięki jego utworom mogą jeszcze bardziej cenić naszą małą ojczyznę, naszą cerkiew i prawosławne tradycje. Wielką niespodziankę sprawiła też recytacja utworów W. Szweda przez znane autorytety z dziedziny białorutynistyki: panią Alinę Wawrzyniuk, Ninę Abramiuk , Halinę Borowik, Helenę Dobosz, Jolantę Łukaszewicz. Uczestnicy konkursu byli oceniani przez dwie komisje. Poziom tegorocznej edycji był bardzo wysoki.Już po raz 11 uczniowie z Białegostoku i okolic spotkali się w centrum Kultury prawosławnej, by chwalić Boga słowami wierszy, by modlić się przez poezję. 

 

Wyłoniono następujących laureatów:

W kategori klas 0-3


I miejsce – Mikołaj Abramiuk (Szk. Cyryla i Metodego), Maria Piekarska (SP 4)

III miejsce – Sara Skowrońska (SP 4)II miejsce – Anna Iwaniuk (Szk. Cyryla i Metodego), Olesia Butkiewicz (Szk. Cyryla i Metodego), Iwan Korsunskij (Szk. Cyryla i Metodego), Antonina Iwaniuk (SP 4)


Wyróżnienia:

Jakub Taranta (SP 50)

Martyna Trochimczuk (SP 5)

Kalisa Petrowska (SP 4)

Michał Sakowicz (SPTO 1)

Maja Sajewicz (SP 5)

Magdalena Dylnicka (SP 5)

Nika Pawłowska (SP 4)

Katrzyna Iwaniuk (SP 4)

Joanna Musiuk (Szk. Cyryla i Metodego)

 

W kategori klac 4-6

I miejsce – Wiktoria, Zofia Piekarska (SP 4), Weronika Kordziukiewicz (Szk. Cyryla i Metodego), Krystian Poskrobko (Szkoła w Narwi)

II miejsce – Michał Topolański (Szk. w Narwi), Daria Kasperuk (SP 4)

III miejsce – Klaudia Sosna (SP 4), Marta Cimoch (SP Studzianki)

Wyróżnienia:

Kacper Sawicki (SP Studzianki)

Kornola Poroc (Szk. w Narwi)

Tomasz Musiuk (Szk. Cyryla i Metodego)

Amelia Kurianowicz (SP 5)

Jakub Naumiuk (Szk. Cyryla i Metodego)

Daria Gromacka (SP 4)

Anna Ruta Korniluk (SP 4)

 


 

Oto parę wspomnień z X Edycji konkursu 2014