01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach Programu Erasmus+

image.png 154004308 1189966471421406 246088757046343932 n 1    

23 lutego 2021 r. odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół - Akcja KA229 "Szlakiem architektury regionu, w którym mieszkam", ,,The trail of architecture of the region we live in”. Spotkanie online zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku. Brali w nim udział przedstawiciele – koordynatorzy szkół partnerskich z Węgier - Orbán István , Chorwacji - Poljak Sonia i Turcji - Hüyük Esra i Müzeyyen Hırfanoğlu oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5: Dyrektor Bogdan Wróbel, koordynatorzy projektu Emilia Radziwońska i Monika Serokin. Podczas spotkania zaprezentowana została grupa projektu na platformie eTwinning oraz Twinspace naszego projektu. Reprezentanci szkół wymienili swoje doświadczenia związane z aktywnością na platformie eTwinning. Ustalona została również data Warsztatów Plastycznych Online z uczniami z czterech szkół partnerskich.

 

   On the 23rd February 2021 took place the International Project Meeting with the coordinators of the Erasmus + Project "Szlakiem architektury regionu, w którym mieszkam", The trail of architecture of the region we live in”. The online meeting was organized by Primary School No. 5. It was attended by representatives - coordinators of partner schools from Hungary - Orbán István, Croatia - Poljak Sonia and Turkey - Hüyük Esra and Müzeyyen Hırfanoğlu and teachers from Primary School No. 5: Headmaster Bogdan Wróbel, school coordinators Emilia Radziwońska and Monika Serokin. During the meeting, the eTwinning Group and Twinspace of our project were presented. School representatives exchanged experiences on eTwinning and agreed on the date of the Online Art Workshops for the students from four partner schools.