obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

KONKURS "PODLASIE - MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA..." 2020

obrazek tyt

 

CELE KONKURSU:

 • promocja województwa podlaskiego
 • kształtowanie patriotyzmu lokalnego
 • zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu
 • popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia
 • promocja podlaskiego rękodzieła ludowego
 • rozwijanie umiejętności plastycznych przez stosowanie różnych technik i form plastycznych
 • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół.

NIEKTÓRE WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego.
 • rodzaj prac i technika dowolna.
 • prace nadesłane na konkurs muszą zawierać oświadczenie (zał. nr 1) oraz uzupełnioną metryczkę (zał. nr 2)
 • prace muszą być wykonane wyłącznie indywidualnie
 • do konkursu można zgłosić wyłącznie prace wcześniej nie publikowane.
 • prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 31 marca 2020 roku na adres:

 


Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok

 

z dopiskiem:

Konkurs „Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa…” 


Więcej informacji w plikach do pobrania.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu - pobierz PDF

Metryczka i oświadczenie (zał. 1 i 2) - pobierz PDF

 
Zobacz VII edycję konkursu