obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Konkurs Plastyczny "Boże Narodzenie w oczach dzieci"

gwiazda 

 

„Chystos Spasitiel w połnocz rodiłsia,
w wiertiepie tiomnom on posieliłsia”

 

 

Błogosławieństwa na zorganizowanie konkursu udzielił Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

 Dokumenty konkursowe - PDF

Rozstrzygnięcie konkursu - PDF

 Galeria 2017/2018 - zobacz

Cele konkursu:

 1. Zachęcanie do postrzegania piękna i atmosfery Świąt Bożego Narodzenia
 2. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych
 3. Promocja swojej małej ojczyzny
 4. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci
 5. Rozwijanie wrażliwości na piękno i estetykę 6. Integracja rodziny 

 

Warunki uczestnictwa:                                                                                                                                                                  

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0-III i IV-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum Białegostoku i okolic.
 2. Każdy uczeń lub grupa (rodzina) może wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na formacie A4 lub A3 lub pracę przestrzenną (mogą to być: choinka, bombka, witraż, aniołek, ikona Bożego Narodzenia, pocztówka świąteczna, grota).
 3. Prace należy przesłać pocztą w zamkniętych, zbiorczych kopertach, paczkach lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, 15-021 Białystok, ul. Kamienna 15 lub do Centrum Prawosławnego do teczki „Boże Narodzenie”.
 4. Termin dostarczenia prac mija 22 grudnia 2018 r.
 5. Każdą pracę należy zaopatrzyć w informację: imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, nazwisko nauczyciela prowadzącego, praca plastyczna/przestrzenna.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu USTAWY z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Poz. 1000., według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 7. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem ,,Boże Narodzenie w oczach dzieci”, w tym promującymi konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu USTAWY z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Poz. 1000.
 8. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 10. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji konkursu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 11. Nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, oraz uzyskaniem zgody rodziców na udział dziecka w konkursie,
 12. Prace nieopisane i bez karty zgłoszenia oraz niezgodne z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.

 

Ocena prac                                                                                                                                 

 1. Ocena prac odbędzie się w kategoriach klasy 0-3, 4-8 oraz gimnazjum.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku (www.sp5.bialystok.pl). Organizatorzy:

Helena Dobosz (tel. 791 961 004)

S. Daria Matwiejuk

Obsługa informatyczna:  Jerzy Okrasiński

 

DSC09965 Copy DSC09966 Copy
DSC09968 Copy DSC09979 Copy
DSC09985 Copy