obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora

www

Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.

Paul Morphy

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VIII OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W BIAŁYMSTOKU

I. CEL ZAWODÓW:

       Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży

       Podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego

       Atrakcyjne spędzenie ferii zimowych.

II. ORGANIZATOR:

       Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku, ul Kamienna 15 tel. 85 741 59 81 oraz „Kuźnia Talentów” Centrum Kreatywnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Białymstoku tel. 505 181 685

       Sędzia Główny Czesław Spisak tel. 600 446 356

III. TERMIN I MIEJSCE:

       22.01.2018 r. (poniedziałek) godz. 10:00

       Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku, ul Kamienna 15

       Zapisy do turnieju przyjmowane będą do dnia 19.01.2018 r. na stronie internetowej:  

            http://chessarbiter.com   lub u organizatora

       Zakończenie i wręczenie nagród – ok. godz. 1430

IV. UCZESTNICY:

       Chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach 2004 roku i młodsi

V. WPISOWE:

       10 zł

VI. SYSTEM GRY:

       7 rund systemem szwajcarskim

       Tempo gry – po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund za każdy ruch od początku partii

VII. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:

       skrócony system wartościowania Buchholza

       pełny system wartościowania Buchholza

       progresja

       większa liczba zwycięstw

VIII. NAGRODY:

       Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku za I miejsce

       Medale i dyplomy za miejsca I-III

       Upominki i dyplomy dla wszystkich startujących

       Cała kwota z wpisowego będzie przekazana na nagrody!!! J

IX. USTALENIA KOŃCOWE:

       W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach i FIDE.

       Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice i opiekunowie.

       Wpisowe w całości przeznaczone zostanie na zakup nagród dla uczestników turnieju.

       Udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz wykorzystanie wizerunku uczestników turnieju dla potrzeb organizatorów.

       Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.