obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Szkolny Konkurs Literacki "Moje Miasto"

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 
W BIAŁYMSTOKU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE LITERACKIM NA WIERSZ

,,MOJE MIASTO

W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EDUKACJI”

                                                                                  

Regulamin i karta zgłoszenia - PDF

ORGANIZATOR:

- Szkoła  Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

PARTNER:

 - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

CELE KONKURSU:

- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej,

- rozwijania talentów literackich,

- rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,

- propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych miasta,

- sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego,

- kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:


1. ADRESAT:

-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5

2. KATEGORIA

- klasy IV–VIII i III gimnazjum

3. WYMAGANIA:

- zadanie uczestników polega na ułożeniu wiersza/ rymowanki na temat miasta, w którym żyje,

- praca (wiersz/rymowanka) może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonanymi przez autora,

- wiersz powinien być napisany komputerowo lub ręcznie czytelnym pismem.

- tematyka może  nawiązywać na przykład do:

  • położenia geograficznego
  • historii
  • kultury
  • tradycji
  • przyrody

4. TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

- termin  dostarczania prac upływa 29 kwietnia 2019 r.

- prace należy przekazać nauczycielom języka polskiego lub organizatorom,

- prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji.

5. KRYTERIA OCENY I NARODY:

- powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność z tematem,
  • pomysłowość i  oryginalne ujęcie tematu,
  • wartość merytoryczną  wiersza: konstrukcja, środki stylistyczne i składniowe, ect.

- nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych przez komisję  konkursową,

- decyzje jury są ostateczne.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-  przekazanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem i projektem, w ramach którego konkurs jest organizowany ,,Razem dla edukacji – Rodzina polonijna”, w tym promującymi konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami), art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016)

- przekazaie prac wraz z kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz uzyskaniem zgody rodziców na udział dziecka w konkursie,

- zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie http://www.sp5.bialystok.pl/

7. DODATKOWE INFORMACJE

- szczegółowych informacji o konkursie udzielają:

Barbara Buńko, Wiesława Kolosa, Agnieszka Bielska oraz nauczyciele języka polskiego

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!