obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Przetarg - wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny

Szkoła Podstawowa Nr 5 

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

Ogłoszenie o przetargu na sklepik szkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, iż wszczyna postępowanie przetargowe na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w budynku szkoły przy ul. Kamiennej 15 w Białymstoku. Oferty należy składać w siedzibie szkoły przy ul. Kamiennej 15 w Białymstoku do dnia 20 sierpnia 2018 r.  do godz. 9.15 – sekretariat. Otwarcie ofert odbędzie się 20 sierpnia 2018 r.  o godz. 9.30.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 011,00 zł na konto  40 1240 1154 1111 0010 8422 2043 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2018 r.  do godz. 9.15 

Regulamin przetargu oraz postanowienia przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej szkoły: http://nasza.sp5.bialystok.pl

podpisał

Dyrektor

Bogdan Wróbel

Dokumenty do pobrania:

RODO pobierz

ogłoszenie o przetargu pobierz

ogłoszenie  pobierz

oferta pobierz

umowa  pobierz