obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Nauczyciel naszej szkoły bierze udział w programie „Projekt z klasą”

pobrane Program zakłada udział w VII edycji ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Nowa Era „Projekt z klasą” na najciekawsze projekty edukacyjne. Patronami honorowymi konkursu są Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Za udział w konkursie oraz promowanie pracy metodą projektu i wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku otrzymała Certyfikat Dobrze Zaprojektowanej Szkoły. Nauczyciel zgłaszający projekt do konkursu, p. Emilia Radziwońska, otrzymała Certyfikat Projektanta Edukacji 2018. Kolejnym etapem programu będzie realizacja zgłoszonego projektu przez uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum.

Opis działań w ramach projektu znajduje się w linku poniżej: https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/2307.html