obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego odbędzie się 3 lutego 2021 r. (środa) w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Kamienna 15, Białystok. Zapraszamy uczniów z opiekunami na godz. 9.30 – korytarz II piętro. Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie trwał 90 minut. Każdy uczeń musi mieć:

 

- wypełnioną, podpisaną i podstemplowaną kartę kodową

- ważną legitymację szkolną

- nieścieralny czarny lub niebieski długopis

- prosty kalkulator

- linijkę

 

Wyniki opublikowane zostaną na stronie Szkoły Podstawowej nr19, która jest siedzibą komisji wojewódzkiej konkursu, w terminie do 4 dni od daty napisania etapu rejonowego.

 

Powyższe informacje dotyczą uczniów z następujących białostockich szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr5

- Szkoła Podstawowa nr53 z Oddziałami Dwujęzycznymi

- Szkoła Podstawowa nr19

- Szkoła Podstawowa nr16

- Społeczna Szkoła Podstawowa nr1 STO

- Szkoła Podstawowa nr7

- Szkoła Podstawowa nr10

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr8

 

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) oraz zachowywania dystansu minimum 1,5 metra. Uczeń nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 

Wiesława Kolosa
przewodnicząca komisji rejonowej Wojewódzkiego
Konkursu Geograficznego