obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Wyniki egzaminu.

 Informujemy, że można odbierać w sekretariacie zaświadczenia o wynikach egzaminu.
Jednocześnie przypominamy, że oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru
do 4.08.2020 do godz. 15.00