obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Oferta wsparcia służb i instytucji

Lp. Służba/instytucja Propozycja pomocy
1.

Biuro Zarządzania Kryzysowego

85 879 73 24

- Przeprowadzenie pogadanek o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

- Monitorowanie sytuacji poprzez całodobowe pełnienie dyżuru i stały kontakt ze służbami.

2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Słoneczny Stok”

502 871 253

502 871 312

Udostępnienie swoim mieszkańcom klubów osiedlowych celem zapewnienia opieki młodszym dzieciom.

3.

Straż Miejska w Białymstoku

85 869 68 27

- Prowadzenie prelekcji w szkołach podstawowych i przedszkolach.

- Zwiększona ilość patroli.

4.

Białostocki Ośrodek Kultury

85 746 13 11

-Realizacja kilku warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze szkół i przedszkoli.

Termin do uzgodnienia.

5.

Białostocki Teatr Lalek

85 742 50 31

- Możliwość oddelegowania 4 aktorów do
4 wybranych szkół, w terminie 8-14 kwietnia 2019 r.

6.

Galeria im. Sleńdzińskich

85 652 32 77

Możliwość oddelegowania 3 pracowników do realizacji zajęć dotyczących historii miasta, sztuki oraz plastycznych dla najmłodszych.

7.

Muzeum Wojska w Białymstoku

85 741 64 49

Możliwość oddelegowania 2-3 pracowników do szkół i przedszkoli do prowadzenia zajęć (maksymalnie 2 placówki w jednym czasie)

Tematy: Król i jego królestwo, Legendy Podlasia, Na sejmie i sejmiku.

8.

Muzeum Pamięci Sybiru

795 650 802

Możliwość oddelegowania jednego dwuosobowego zespołu do szkół podstawowych i ponadgimnajzjalnych.

Termin 9-11 oraz 16-17 kwietnia 2019 r.
w godzinach 11.30-16.00

9.

Komenda Miejska Policji
w Białymstoku

85 670 34 00

- Wspólnie ze Strażą Miejską planuje wdrożenie 3 wspólnych patroli szkolnych.

- Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki społecznej, dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Na pisemny wniosek szkoły lub przedszkola.

- Współpraca z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i informowanie
o ewentualnych incydentach z udziałem uczniów.

 10.

Stadion Miejski w Białymstoku

85 654 86 80

- 8 kwietnia 2019 r. oferuje dostęp do boiska piłkarskiego – mini turnieje piłkarskie. Możliwa również do wykorzystania przestrzeń sportowo – konferencyjna – skorzystanie ze stołów do tenisa, piłkarzyków, bilarda nożnego w godz.

8.00 - 15.30.

- 9, 10 kwietnia 2019 r. możliwość odbycia zajęć na boisku bocznym, pozostałe dni wedle potrzeb.